DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA İLAÇ VERİLMELİ MİDİR

Hiperaktivite iyileşebilen bir hastalık değil, ama tedavi edilebiliyor. Hiperaktif çocuklara tedavi 3 alanda uygulanır:

İlaç tedavisi,

Davranış terapisi ve

Evdeki disiplinlerini denetlemek.

Doğru tanı konulup doğru ilaç seçildiğinde ve bu ilaç doktor kontrolünde kullanıldığında DEHB belirtilerinde hafifleme olacaktır. Pek çok çocuk ilaçlara iyi cevap vermektedir.

İlaçların Yapabildikleri

Hareketliliği azaltır.

Daha uzun süre sandalyede oturabilir.

Daha az kaza geçirir.

Dikkat süresini arttırır.

Ödevlerini daha doğru yapar.

Başkalarını daha uzun dinleyebilir.

Dürtülerini kontrol etmede yardımcı olur.

Kurallara daha çok uyar.

Harekete geçmeden düşünür.

Başkaldırmayı azaltır.

Söz dinlemesi artar.

Saldırganlıktan vazgeçer.

İlaçların yapamadıkları

Doğru davranışı sağlayamaz.

Davranışı değiştiremez.

Düşünmeyi öğretemez.

Şimdiye kadar kazanamadıkları becerileri kazandıramaz.

Neye dikkat etmesi gerektiğini öğretemez.

Başaramadığı derslerde yardımcı olamaz.

Duyguları ile başa çıkmayı öğretemez.

Öfkesini yenmesine yardımcı olamaz.

Çocuğu mutlu kılamaz.

Güdüyü arttıramaz.

Yeni beceriler kazanmaya heveslendiremez.

 

İlaçların yan etkileri

En ciddi etkiler arasında ilaç kullanımı sırasında ortaya çıkan ve ilaç bırakıldığında kesilen: Kilo kaybı ve boy uzamasının geçici olarak durması ve çeşitli tiklerdir.
Ayrıca uykusuzluk ve iştahta azalma da görülebilmektedir

İlaç Kullanımı

Uyaran ilaçlar 20 dakika içinde etkisini gösterir ve dört saat etkileri devam eder.

Üç yaşından küçük çocuklar ilaçlara iyi yanıt vermemektedir ve bu yaşlarda yan etkilerin de daha çok görüldüğü söylenmektedir.

Üç-beş yaşarası çocukların %50'sinde olumlu etki yaparken, beş yaştan sonra bu oran %75'eçıkmaktadır. İlaçların esas yararı dikkati, konsantrasyonu ve söz dinlemeyi arttırmasıdır