BEBEK RİSK TESTİ ( BABY RİSK TEST)

BEBEK RİSK TESTİ NEDİR

Bilindiği gibi yenidoğan bebeklerin metabolik bir hastalığı ve buna bağlı zihinsel bir problemi olup olmadığını belirlemek amacıyla topuktan kal alma yöntemi ile test yapılmaktadır. "Topuk Kanı Alma" olarak da binen bu test 1960 yılından bu yana dünyada uygulanmaktadır.

Topuk kanı alma bebekler için acı veren bir uygulamadır. Topukları bir jilet yardımı ile kesilmekte ve oradan alınan kan tahlil edilerek herhangi bir gelişim problemi olup olmadığı belirlenmeye çalışılmaktadır.

"Bebek Risk Testi (Baby Risk Test)" ise bebeğin idrarı kullanılarak yapılan bir testtir. Bu yöntemde bebeğe herhangi bir girişimde bulunulmaz. Bebeğin idrarı filtre kağıdına emdirilir ve laboratuvara gönderilir.

"Bebek Risk Testi" topuk kanı testine göre daha gelişmiş bir testtir. Çünkü bu test ile bebeğin yaklaşık 111 metabolik hastalık açısından risk altında olup olmadığı belirlenebilmektedir. Topuk kanı testine göre daha güvenilirdir. Çünkü hastalıkların habercisi olan aminoasit ya da yağ metabolizmaları kandan kısa sürede atılmakta fakat idrarda daha uzun süre durmaktadır. Bu da tanılama sürecini kolaylaştırmaktadır.

Bebeğin idrarında bulunan aminoasit metabolizması ve yağ asidi metabolizması gibi maddelerin de yardımıyla zeka geriliği, organ gelişimi yavaşlaması, kas gelişimi eksikliği ve buna bağlı yürüme becerisinin gecikmesi gibi birçok metabolik hastalık açısından bebeğin nasıl bir risk altında olduğu saptanabilmektedir.