ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ NEDİR

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

• Fiziksel gelişimi yaşıtlarına göre daha iyidir.
• Çok enerjiktir.
• Hareketlidir.
• Bebeklik döneminde fazla uyumazdı.
• Duyu organları hassastır.
• Giysilerdeki etiketlerden rahatsız olur ve kestirir.


• Gürültüden hoşlanmaz.
• İki ayrı marka meyve suyunu tadından ayırt edebilir.
• Kuvvetlidir.
• Ağrı ve acıya aşırı tepki verir.
• Erken yürür.

 


ZİHİNSEL GELİŞİM

• Çabuk ve kolay öğrenir.
• Yeni ve farklı bilgiler öğrenmeye heveslidir.
• Çok soru sorar
• Soyut kavramlara ilgi duyar.
• Meraklıdır
• Diğer çocukların ilgi duymadığı farklı alanlara ilgi duyar(bilim,siyaset vb.)
• Hafızası kuvvetlidir.
• Pratik zekası gelişmiştir.
• Hayal gücü kuvvetlidir.
• 6 yaşından önce okuma-yazma öğrenmiştir.
• Farklı ve olağandışı fikirleri vardır.
• Öğrenmiş olduğu bilgileri gerekli ortamda kullanır,transfer eder.
• Hızlı düşünür ve konuşur ama kasları aynı hızda olmadığı için yazı yazmayı sevmez.


SOSYAL GELİŞİM

• Kendisinden 2-3 yaş büyük çocuklar ve yetişkinler ile oynamayı tercih eder.
• Yaşıtları ile oynamayı tercih etmez.
• Lider önemliği vardır.
• Espri yeteneği gelişmiştir.
• Empati yeteneği gelişmiştir.
• Arkadaşlık kurmakta zorlanır.
• Başkalarından emir,yönerge almaktan hoşlanmaz.
• Yeni ve değişik durumlara uyum sağlar.
• Yaratıcıdır.


DİL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

• Kelime hazinesi geniştir.
• Kelimeleri anlamına uygun ve yerinde kullanır.
• Konuşmalarında mecaz anlamdaki kelimeleri ve deyimleri kullanır.
• Konuşmalarında "lütfen-teşekkür ederim vb"nezaket sözcüklerini kullanır.
• Akıcı konuşur
• Kendini rahat ifade eder.


KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

• Bağımsızlık duygusu gelişmiştir.
• Yüksek amaç ve iradelere sahiptir.
• Kaderci değildir
• Hayatındaki olayları denetim altına alarak kontrol edebileceğine inanır.
• Duygusaldır.
• Haksızlığa tahammülü yoktur.
• Mükemmeliyetçidir.
• Özgüveni yüksektir.
• Çevreye,hayvanlara vb karşı duyarlıdır.
• Detaycıdır
• Eleştireldir
• Özeleştiri yapar
• Güçlükler karşısında kolay pes etmez
• Dış görünüşüne ,giyinme,temizliğine dikkat eder.
• Tekdüze yaşamı sevmez.
• Hayali arkadaşı vardır.


MÜZİK

• Ritm ve melodiye duyarlıdır.
• Orijinal besteler yapar.
• Müzik dinlemekten hoşlanır.
• Ritm ve tempoya göre dans eder.
• Melodi ve şarkıları kolay hatırlar.
• Müzik aleti kullanmaya isteklidir ya da kullanır


DRAMA

• Jest ve mimiklerini etkili bir şekilde kullanır.
• Rol yapma ,canlandırma,taklit yetenekleri vardır.
• Orijinal oyunlar yazar ve oynar.


SANAT

• Nesneleri ayrıntılı olarak hatırlar ve çizer.
• Resimlerinde derinlik,perspektif özelikleri vardır.
• Farklı malzemeleri kullanarak resim yapmaktan hoşlanır.
• Resim ,heykel sergilerini kavrar.
• Yap-bozlarda başarılıdır.