İDEAL BAKICI NASIL OLMALI

TSE (Türk Satandartları Enstitüsü) tarafından yayımlanan "Çocuk Bakıcısı" el kitabına göre, ideal çocuk bakıcısının şu nitelikleri taşıması gerekiyor:

"-En az meslek liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinden mezun olmak ve en az 3 ay staj yapmak,
-Çocuk bakımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak,
-Yeniliklere açık olmak,
-Çocukları sevmek,
-Hoşgörülü ve sabırlık olmak,

-Türkçe'yi düzgün kullanma becerisine sahip olmak,
-Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak,
-Çocuğun yaş ve gelişim özelliklerini, zeka ve dil gelişimini bilmek,
-Çocuğu sosyal hayata hazırlamayı bilmek,
-Çocuk psikolojisi, çocuklara yaklaşım ve öfke yönetimini bilmek,
-Çocuk hastalıkları ve alınabilecek ilk yardım önlemlerini bilmek,
-Çocuklarla iletişim kurma becerisine ve yaratıcılık yeteneğine sahip
olmak,
-Çocukların hayal güçlerinin gelişimine yardımcı olmak,
-Çocukların bedensel, zihinsel duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini
ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak,
-Çocuklar arasında çıkabilecek problemleri çözmek,
-Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
-Çocukları yaşama hazırlayıcı beceriler kazandırmak,
-Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek. "