0-1 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ NELERDİR

0-1 YAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ ÖZELLİKLERİ


0-3 AYLIK ÇOCUK GELİŞİMİ ÖZELLİKLERİ

MOTOR GELİŞİMİ

¨ Yeni doğan bebek karnından tutularak havada tutulduğunda başı öne düşer,
¨ Beşikten kaldırıldığında baş desteklenmezse gevşek kalır ve düşer,
¨ Yüzükoyun bırakıldığında başını sağa ya da sola çevirebilir,


¨ Kol ve bacaklarında ani hareketler ve duruş değişiklikleri gösterir,
¨ Oturur konuma geçirilmeye çalışıldığında başı belirgin bir biçimde geride kalır,
¨ Avuçlarında ve elinin tamamında yakalama refleksleri görülür,
¨ 1.ayında çenesini yerden ve yataktan kaldırabilir,
¨ 2.ayında yakınındaki nesnelere uzanır,
¨ Kollarını simetrik olarak sallayabilir,
¨ Başı çok az geride kalır ya da hiç kalmaz,
¨ Yüzükoyun konumda önkollarından destek alarak başını ve üst göğsünü iyice yukarı kaldırabilir,

ALGISAL GELİŞİMİ

¨ Yeni doğan bebek görme alanı içindeki parlak cisimleri fark edebilir,
¨ Yeni doğan bebek anne sesini diğer seslerden ayırt edebilir,
¨ ¨ Yeni doğan bebek sese tepki verir ve başını sesin geldiği yöne çevirebilir,
¨ Yeni doğan bebek dört basit tadı(tatlı, ekşi, acı, tuzlu) algılayabilir,
¨ 1-2 haftalık bebek annesinin ten kokusunu diğer kokulardan ayırabilir,
¨ 3.haftadan itibaren meme emerken annesinin yüzünü incelemeye başlar,
¨ 2.ayında annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırabilir,
¨ Yavaş hareket eden bir nesneyi takip eder,
¨ 2.ayın sonunda sadece annesinin memesini emer,
¨ 3.ayında objenin nerede olduğu ile değil ne olduğu ile ilgilenir,
¨ Çevresine bakabilmek için başını amaçlı olarak çevirir,
¨ Yüzü önünde kendi elleri ve parmaklarıyla oynar,
¨ Kendisiyle konuşulduğunda bazen de yalnızken zevkle kendi kendine sesler çıkarır,
¨ Sesin kaynağını aramak için başını sağa sola hareket ettirebilir,

DİL GELİŞİMİ

¨ Yeni doğan bebek ağlarken, kısa ve derin soluklar alırken konuşmanın temelini oluşturur,
¨ Ağlama sırasında seslerin çıkarılması için gerekli çene ve dil hareketlerini tekrarlayarak ses ve solunum düzenleme becerisi kazanır,
¨ 2.ayın sonundan itibaren daha az ağlamaya başlar,
¨ Rahat ve hoşnut durumlarında kumru gibi sesler çıkarır,

SOSYAL GELİŞİMİ

¨ Yeni doğan bebeğin yüz ifadesi belirsiz ve anlamsızdır,
¨ 5-6 haftalıkken sosyal gülümseme ve tepki biçimindeki sesli ifadeleri gelişir,
¨ 3. aya doğru tanıdık durumlara tepki vermeye başlar. Yemek, banyo, vb. gibi faaliyetlere ilişkin hazırlıkları fark eder ve tepki verir,

3-6 AYLIK ÇOCUK GELİŞİMİ ÖZELLİKLERİ


MOTOR GELİŞİM

¨ Sırtüstü konumdayken ayaklarına bakmak için başını kaldırabilir,
¨ Destekle oturur ve çevresine bakmak için başını bir yandan öbür yana çevirebilir,
¨ Bacaklarını birbiri ardına hareket ettirerek güçlü tekmeler atabilir,
¨ Yüzükoyun durumda sırtüstü konuma; sırtüstü konumdan yüzükoyun duruma geçebilir,
¨ Sert bir zeminde ayakta tutulduğunda ağırlığını ayaklarına verip etkin bir biçimde aşağı-yukarı zıplar,

ALGISAL GELİŞİM

¨ Gözler birlikte hareket eder,
¨ 15-30 cm yakınlığındaki nesnelere dikkatle bakar ve aynı anda onları tutabilmek için ellerini uzatır,
¨ 3m uzaklıktaki topların yuvarlanışını izler,
¨ Oyuncağını bir elinden diğerine geçirebilir,
¨ Avuçlarıyla kavrarken bütün elini kullanır,
¨ Anlamlı bir ilgi ve dikkatle yetişkinin odada yaptıklarını izler
¨ Hangi sesin kime ait olduğunu bulabilir,

DİL GELİŞİMİ

¨ Şarkımsı ya da tek ve iki heceli ifadelerle hoş ve uyumlu sesler çıkarır,
¨ Kendi kendine neşe çığlıkları atar,
¨ 'Ba da', 'ba ga' gibi iki sesli sözcükleri ayırt eder,

SOSYAL GELİŞİM

¨ Bu dönemde eline aldığı her şeyi ağzına götürür,
¨ Kendisine çıngırak verildiğinde hemen elini uzatır ve ses çıkarması için anlamlı bir biçimde sallamaya başlar,
¨ Yabancılara yakın davranır ama zaman zaman özellikle annesi yanında olmadığında hafif bir utangaçlık ve endişe gösterebilir,

6-9 AYLIK ÇOCUK GELİŞİMİ ÖZELLİKLERİ


MOTOR GELİŞİMİ

¨ Desteksiz olarak 10-15dak oturabilir,
¨ Dengesini yitirmeden yerde duran oyuncağını almak için öne doğru eğilebilir,
¨ Yerde yuvarlanarak bedenini bir yandan diğer yana döndürerek ya da kıvrıla kıvrıla ilerler,
¨ Emeklemeye çalışır,
¨ Desteği tutarak ayağa kalkabilir ancak tekrar yere oturamaz, geriye doğru düşüp yere çarpar,

ALGISAL GELİŞİM

¨ İnsanlara, nesnelere ve çevresinde olup bitenlere görsel açıdan büyük ilgi duyar,
¨ İşaret parmağını kullanarak daha uzaktaki nesneleri gösterebilir,,
¨ Oyuncağını durduğu yerden alır ama kendi istemiyle yere koyamaz,
¨ Bir bölümü gizlenmiş oyuncağını bulabilr,

DİL GELİŞİMİ

¨ İlgi çekmek için bağırır,
¨ 'Hayır' ve 'güle güle' sözlerini anlar,
¨ Oyunumsu sesler çıkararak yetişkinleri taklit edebilir,
¨ Tek heceli sözcükleri sıkça kullanır,
¨ Müzik oyunları oynayabilir; basit hayvan seslerini taklit eder. Örn. 'möö', 'miyav', 'havv' gibi,
¨ 'Baba', 'dede' gibi heceleri birleştirebilir,

SOSYAL GELİŞİMİ

¨ Yabancılarla tanıdık kişiler arasında belirgin bir biçimde ayrım yapar,
¨ Kızdığında ya da herhangi bir şeye karşı koyduğunda bu durumdan hoşnutsuzluğunu belirten sesler çıkartır,
¨ Çıngırağını sallayarak veya masaya vurarak zil çalma eylemini taklit eder,

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

¨ Nesnenin sürekliliğini anlar,
¨ Saklanmış olan nesneleri aramaya başlar,
¨ İlk kez tümüyle zekalı davranışlar gösterir,
¨ Amaçlı eyleme geçer; engeli kaldırmak ya da yolunu değiştirmek gibi,

9-12 AYLIK ÇOCUK GELİŞİMİ ÖZELLİKLERİ


MOTOR GELİŞİMİ

¨ Yerde uzun süreli oturabilir,
¨ Yatar konumdan oturur pozisyona geçebilir,
¨ Emekler ya da kalçası üzerinde kendini sürükleyerek ilerler,
¨ Koltuk gibi bir desteğe tutunarak ayağa kalkıp tekrar oturabilir,
¨ Emekleyerek merdivenlerden yukarı çıkabilir,
¨ Tek başına desteksiz yürüyebilir,

ALGISAL GELİŞİMİ

¨ Oyuncaklarını bilerek düşürür ve yere düşüşlerini izler,
¨ Çevresinde ilgisini çeken şeyleri işaret parmağıyla gösterir ve ister,
¨ 6m'den veya daha uzaktan kendisine doğru gelen tanıdığı kişileri ayırt edebilir,
¨ Her iki elini serbestçe kullanabilir,
¨ Üç parmak kavrayışıyla her iki elinde küpler tutabilir,
¨ Kendi ismini bilir ve seslenildiğinde doğru yöne döner,
¨ Günlük konuşmalarda kullanılan çeşitli sözcükleri anladığını belli eder,
¨ Kendisinden istenilen bazı nesneleri yetişkine verebilir. Örn. top,ayakkabı,kaşık vb.

DİL GELİŞİMİ

¨ Seslerin sayı ve çeşitlerinde gelişme görülür,
¨ Gerçek sözcüklerin yerine semboller geliştirerek onları kullanır. Örn. su için du , araba için düt, tren için çuf çuf gibi,

SOSYAL GELİŞİMİ

¨ Kendi kaşığını tutabilir ama henüz kullanamaz,
¨ Giyinirken kolunu ve bacağını uzatarak giydirene yardımcı olur,
¨ Kendisine gösterildiğinde küplerini kutunun içine koyup çıkarabilir,
¨ Tanıdığı yetişkinin kendisini görebileceği ve duyabileceği bir yerde bulunmaktan hoşlanır,
¨ Tanıdıklarına sevgi göstererek yaklaşır,
¨ 'Güle güle' anlamında el sallayabilir

BİLİŞSEL GELİŞİMİ

¨ Yeni araçlar keşfeder,
¨ Kendi kendine yemek yeme denemelerine girişir,
¨ Tekrarlanan hareketlerde değişiklikler yapmaya başlar,
¨ Deneme yanılma yollarını basit olarak kullanabilir,